Comenzi prin Unitate Protejată

Comandă produse fără costuri suplimentare prin Unitate Protejată
Cum poți să faci comenzi prin Unitate Protejată

Comandă orice produs de pe site prin Unitatea Protejată Prometeu și taxa către stat devine investiție. Practic dai valoare acelor bani. Și nu mai e o taxă, ci bugetul tău pentru achiziționarea articolelor de birou, curățenie și nu numai…

Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, societățile comerciale, instituțiile publice cu cel puțin 50 angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap – cel puțin 4% din numărul total de angajați (art.78, al.2).

Art. 78 – (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Creionul Meu are un parteneriat cu Unitatea Protejată Prometeu din cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap “Un Om – O șansă”. 

Prometeu funcționează ca unitate protejată în baza ordinului ministrului nr. 950/17.05.2013, având autorizația de funcționare nr. 1293/17.05.2013.

Unitatea Protejată autorizată este operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia cel puțin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.

Unitatea Protejată Prometeu constituită în cadrul Asociației Persoanelor cu Handicap “Un Om – O șansă” poate să intermedieze comerţul cu bunuri şi servicii produse și de alte companii. Legea oferă posibilitatea ca, din profitul obținut, să susţină financiar activitățile non-profit ale organizației.

Folosește această taxă pentru firma ta. Achiziţionează produsele şi serviciile de care ai nevoie și pentru care altfel ai fi alocat o sumă din bugetul firmei.

Acte normative utile:

Art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1-7 din Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008

Art. I pct. 3 din Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Cos de cumparaturi

close